Aktualności
Piątek, 13-04-2018

Zaproszenie

W imieniu pana prof. dr. hab. Ryszarda Czajki, uprzejmie zapraszamy na seminarium, organizowane przez Wydział Fizyki Technicznej, które odbędzie się w dniu 19-ego kwietnia br. (czwartek) o godz. 1145 w sali D przy ul. Piotrowo 3. Referaty pt.: Wyznaczenie parametrów dynamicznych, energetycznych i kinetycznych wiązań specyficznych syndekanów i integryn z komponentami macierzy zewnątrzkomórkowej wygłosi mgr inż. Katarzyna Herman z Instytutu Fizyki WFT oraz Właściwości fizyczne n-alkilowych i imidowych pochodnych kwasu peryleno-3,4,9,10–tetrakarboksylowego osadzanych na podłożach stałych wygłosi mgr inż. Dominika Uryzaj z Instytutu Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej WFT.


Kolejna edycja "Konkursu na wyróżniającą się pracę dyplomową w obszarze techniki oraz organizacji produkcji i usług"

Informujemy, że Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT oddział w Poznaniu organizuje Konkurs na wyróżniającą się pracę dyplomową studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I lub II stopnia w obszarze techniki oraz organizacji produkcji i usług za rok akademickim 2016/2017 absolwentów uczelni poznańskich: Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz innych uczelni wyższych. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20-go kwietnia br. Wniosek i regulamin konkursu na stronie www.not.poznan.pl


Czwartek, 05-04-2018

Zaproszenie

W imieniu pana prof. dr. hab. Ryszarda Czajki, uprzejmie zapraszamy na seminarium, organizowane przez Wydział Fizyki Technicznej i Polskie Towarzystwo Fizyczne - Oddział Poznański, które odbędzie się w dniu 12-ego kwietnia br. (czwartek) o godz. 1145 w sali D przy ul. Piotrowo 3. Referat pt.: Wpływ kinetyki procesu chłodzenia podczas odwracalnego przejścia fazowego żel-zol na własności fizyczne organicznych żeli jonowych opartych na żelatorach małocząsteczkowych wygłosi dr inż. Michał Bielejewski z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu.


Konkurs EDPR University Challenge semestr 2

Informujemy, że ruszyła rejestracja do konkursu EDPR University Challenge semestr 2, w którym Politechnika Poznańska zajęła dwukrotnie 2 miejsce. Konkurs związany jest z tematyką odnawialnych źródeł energii. Projekt można przygotować stosując podejście biznesowe lub techniczne. szczegóły


Środa, 28-03-2018

Zaproszenie

W imieniu pana prof. dr. hab. Ryszarda Czajki, uprzejmie zapraszamy na seminarium, organizowane przez Wydział Fizyki Technicznej i Polskie Towarzystwo Fizyczne - Oddział Poznański, które odbędzie się w dniu 5-ego kwietnia br. (czwartek) o godz. 1145 w sali D przy ul. Piotrowo 3. Referat pt.: Laser spectroscopic characterization of the nuclear-clock isomer 229mTh wygłosi dr inż. Przemysław Głowacki z Instytutu Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej WFT.


Piątek, 16-03-2018

Zaproszenie

W imieniu pana prof. dr. hab. Ryszarda Czajki, uprzejmie zapraszamy na seminarium, organizowane przez Wydział Fizyki Technicznej, które odbędzie się w dniu 22-ego marca br. (czwartek) o godz. 1145 w sali D przy ul. Piotrowo 3. Referaty pt.: Wpływ elementów o wysokiej gęstości (endoprotezy stawu biodrowego) na proces leczenia radioterapeutycznego nowotworów zlokalizowanych w obszarze miednicy wygłosi mgr inż. Bartosz Pawałowski z Instytutu Fizyki WFT oraz Polimorfizm, izomeria i tautomeryzm w wybranych molekułach organicznych wygłosi mgr inż. Robert Skonieczny z Instytutu Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej WFT.


Poniedziałek, 12-03-2018

Zaproszenie

W imieniu pana prof. dr. hab. Ryszarda Czajki, uprzejmie zapraszamy na seminarium, organizowane przez Wydział Fizyki Technicznej, które odbędzie się w dniu 15-ego marca br. (czwartek) o godz. 1145 w sali D przy ul. Piotrowo 3. Referaty pt.: Wpływ kształtu i funkcjonalizacji nanocząstek metalicznych w układach hybrydowych z barwikami na parametry fotofizyczne istotne do zastosowań biomedycznych wygłosi mgr inż. Paulina Błaszkiewicz oraz Modyfikacja właściwości fizykochemicznych drewna, bawełny i ich pochodnych, za pomocą nanomateriałów węglowych wygłosi mgr inż. Damian Łukawski z Instytutu Fizyki WFT.


Piątek, 02-03-2018

Zaproszenie

W imieniu pana prof. dr. hab. Ryszarda Czajki, uprzejmie zapraszamy na seminarium, organizowane przez Wydział Fizyki Technicznej i Polskie Towarzystwo Fizyczne - Oddział Poznański, które odbędzie się w dniu 8-ego marca br. (czwartek) o godz. 1145 w sali D przy ul. Piotrowo 3. Referat pt.: Grafenowy czujnik pola magnetycznego do zastosowań przemysłowych wygłosi dr inż. Tymoteusz Ciuk z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie.


Piątek, 22-02-2018