Aktualności
Piątek, 22-09-2017

Ogłoszenie - studenci V semestru studiów stacjonarnych I-go stopnia

Jednorazowe i obowiązkowe zajęcia z przedmiotu Umiejętności informacyjne odbędą się w terminach szczegóły


Środa, 20-09-2017

Zaproszenie

W imieniu Dziekana Wydziału Fizyki Technicznej prof. dr. hab. Ryszarda Czajki, serdecznie zapraszamy na zebranie pracowników i doktorantów, które odbędzie się w dniu 28-go września br. o godz. 1030 w sali D. (obecność obowiązkowa)


Poniedziałek, 18-09-2017

Zaproszenie

W imieniu Pana Prorektora ds. edukacji ustawicznej prof. dr hab. inż. Teofila Jesionowskiego, uprzejmie zapraszamy na prezentacje, w ramach programu wizyty delegacji z National Technical University of Ukraine Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, które odbędą się w dniu 21-ego września br. (czwartek) o godz. 1200 w sali 123 Centrum Wykładowego. Referaty pt.: Presentation of the Metal Physics Department, Innovative platform of Igor Sikorskyi KPI” and Science Park” Kyivska Politechnika i Modern problems of thin films metal science. The role of external surface processes wygłosi prof. Sergii Sydorenko, następnie referaty pt.: Thermochemical surface treatment of steels after prior plastic deformation oraz Structural analysis of quasicrystalline materials (results of research fellowships at Stockholm University under the leadership of Professor Hovmoller) wygłosi prof. Lesya Demchenko


Wtorek, 12-09-2017

Zaproszenie

W imieniu pana dr. inż. Michała Hermanowicza, uprzejmie zapraszamy na seminarium tematyczne Dzień Wolnego Oprogramowania, organizowane przez Wydział Fizyki Technicznej, które odbędzie się w dniu 26-ego września br. (wtorek) o godz. 900 w sali D przy ul. Piotrowo 3. program
plakat


Piątek, 08-09-2017
Nota biograficzna


Piątek, 25-08-2017

Ogłoszenie

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule z zakresu sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) Dziekan i Komisja Doktorska zawiadamiają, że:
w dniu 15 września 2017 r. (piątek) o godz. 1200
w sali 119 WBMiZ przy ul. Piotrowo 3 w Poznaniu,
odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. inż. Michała Kotkowiaka
na temat:
Właściwości fotofizyczne pochodnych hemu i chlorofilu w roztworach i w obecności nanocząstek metalicznych

Promotor:
Prof. dr hab. Alina Dudkowiak - WFT PP

Recenzenci:
Prof. dr hab. Krzysztof Polewski - Katedra Fizyki i Biofizyki,
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dr hab. Tomasz Gośliński,
prof. nadzw. UM
- Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych,   Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Dziale Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2, Poznań.


Piątek, 02-06-2017

Zaproszenie

W imieniu pana prof. dr. hab. Ryszarda Czajki, uprzejmie zapraszamy na seminarium, organizowane przez Wydział Fizyki Technicznej, które odbędzie się w dniu 8-ego czerwca br. (czwartek) o godz. 1130 w sali D przy ul. Piotrowo 3. Referat pt.: Strukturalne, elektryczne i optyczne właściwości cienkich polikrystalicznych warstw diamentowych wygłosi dr inż. Kazimierz Paprocki z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, następnie referat pt.: Metody otrzymywania elektrod na bazie nanomateriałów węglowych technikami Langmuira wygłosi mgr inż. Karol Rytel z IF WFT PP oraz referat pt.: Towards an operating molecule based planar spintronic logic devices: optimization of surfaces and spin carriers wygłosi mgr inż. Emil Sierda z IF WFT PP.


Wtorek, 30-05-2017

Ogłoszenie - studenci I roku

Spotkanie informacyjne dotyczące nauczania języków obcych odbędzie się w następującym terminie:
studia I stopnia - 8-ego czerwca br. (czwartek) o godz. 1315 w sali D
studia II stopnia - 9-ego czerwca br. (piątek) o godz. 1115 w sali 19 BM

Obecność na zebraniu - OBOWIĄZKOWA
Zapisy na lektorat szczegóły