Aktualności
Piątek, 05-01-2018

Ogłoszenie

Zgodnie z Regulaminem rozdziału dotacji w trybie konkursowym na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, uchwalonym przez Radę Wydziału w dniu 17 grudnia 2015 r., Dziekan WFT PP ogłasza konkurs na finansowanie projektów badawczych w ramach ww. dotacji celowej w roku 2017.
Wnioski badawcze mogą być składane indywidulanie lub zespołowo do dnia 25 stycznia 2018, do godz. 15:00 w pokoju 203 w budynku WBM, ul. Piotrowo 3 w Poznaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ww. Regulaminu. Kryteria oceny wniosków są wymienione w Załączniku nr 2 ww. Regulaminu. szczegóły załącznik nr 1 załącznik nr2


Zaproszenie

W imieniu pana prof. dr. hab. Ryszarda Czajki, uprzejmie zapraszamy na seminarium, organizowane przez Wydział Fizyki Technicznej, które odbędzie się w dniu 11-ego stycznia br. (czwartek) o godz. 1145 w sali D przy ul. Piotrowo 3. Referaty pt.: Poszerzenie możliwości pomiaru wielkości fizycznych niezbędnych do analizy oddziaływań w atomie oraz realizacji eksperymentów z zakresu optyki kwantowej wygłosi dr Danuta Stefańska z IBm WFT.


Poniedziałek, 11-12-2017

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych

W związku z organizowaną na Wydziale akcją Drzwi otwarte dla dyplomantów godziny 1145 do 1330, dla studentów V semestru I-go stopnia kształcenia ETI i FT, są wolne od zajęć dydaktycznych. szczegóły


Środa, 06-12-2017

Ogłoszenie

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule z zakresu sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) Dziekan i Komisja Doktorska zawiadamiają, że:
w dniu 20 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 1300
w sali 208 w budynku WBMiZ przy ul. Piotrowo 3 w Poznaniu,
odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. inż. Artura Poźniaka
na temat:
Symulacje komputerowe mechanizmów prowadzących do ujemnego współczynnika Poissona w różnych skalach

Promotor:
Prof. dr hab. Krzysztof W. Wojciechowski - IFM PAN

Recenzenci:
Dr hab. Mirosław R. Dudek, prof. UZ - Wydział Fizyki i Astronomii,
  Uniwersytet Zielonogórski
Prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki - Katedra Fizyki Ciała Stałego,
  Politechnika Gdańska
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Dziale Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2, Poznań.


Poniedziałek, 03-12-2017

Zaproszenie

W imieniu pana prof. dr. hab. Ryszarda Czajki, uprzejmie zapraszamy na seminarium, organizowane przez Wydział Fizyki Technicznej i Polskie Towarzystwo Fizyczne - Oddział Poznański, które odbędzie się w dniu 14-ego grudnia br. (czwartek) o godz. 1145 w sali D przy ul. Piotrowo 3. Referaty pt.: Nanostruktury tlenkowe - od zastosowań w elektronice do zastosowań w biologii i medycynie wygłosi prof. dr hab. Marek Godlewski z Instytutu Fizyki PAN.


Piątek, 01-12-2017

Zaproszenie

W imieniu pana prof. dr. hab. Ryszarda Czajki, uprzejmie zapraszamy na seminarium, organizowane przez Wydział Fizyki Technicznej, które odbędzie się w dniu 7-ego grudnia br. (czwartek) o godz. 1145 w sali D przy ul. Piotrowo 3. Referaty pt.: Zakład Fizyki Obliczeniowej i Nanomechaniki - tematyka badawcza i współpraca naukowa wygłosi dr hab. Arkadiusz Ptak z IF WFT.


Poniedziałek, 27-11-2017

Kurs online dla studentów I roku - Usługi biblioteczno-informatyczne

Przypominamy, że kurs online dla studentów I roku - omawiający podstawowe zasady korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych jest dostępny. szczegóły kurs


Piątek, 17-11-2017

Zaproszenie

W imieniu pana prof. dr. hab. Ryszarda Czajki, uprzejmie zapraszamy na seminarium, organizowane przez Wydział Fizyki Technicznej, które odbędzie się w dniu 23-ego listopada br. (czwartek) o godz. 1145 w sali D przy ul. Piotrowo 3. Referaty pt.: Wytwarzanie i lokalna modyfikacja struktur powierzchniowych na zrekonstruowanych powierzchniach przewodzących, jako układów o potencjalnym zastosowaniu w nanoelektronice wygłosi dr inż. Wojciech Koczorowski z IF WFT.


Poniedziałek, 06-11-2017

Decyzje o przyznaniu stypendiów socjalnych

Decyzje o przyznaniu pomocy materialnej studentom WFT wydawane są w Dziekanacie pokój 17 (parter BM).


Poniedziałek, 09-10-2017

Zaproszenie

W imieniu pana prof. dr. hab. Ryszarda Czajki, uprzejmie zapraszamy na seminarium, organizowane przez Wydział Fizyki Technicznej, które odbędzie się w dniu 19-ego października br. (czwartek) o godz. 1145 w sali D przy ul. Piotrowo 3. Referaty pt.: Scyntylatory na bazie warstw i kryształów granatów: krystalizacja metodą epitaksji z cieczy oraz badania ich właściwości luminescencyjnych i scyntylacyjnych wygłosi mgr Sandra Witkiewicz z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, oraz Wpływ adhezji, szybkości przesuwu oraz siły nacisku na tarcie suche w skali nanometrowej wygłosi mgr inż. Marek Weiss z IF WFT.