Aktualności
Piątek, 17-11-2017

Zaproszenie

W imieniu pana prof. dr. hab. Ryszarda Czajki, uprzejmie zapraszamy na seminarium, organizowane przez Wydział Fizyki Technicznej, które odbędzie się w dniu 23-ego listopada br. (czwartek) o godz. 1145 w sali D przy ul. Piotrowo 3. Referaty pt.: Wytwarzanie i lokalna modyfikacja struktur powierzchniowych na zrekonstruowanych powierzchniach przewodzących, jako układów o potencjalnym zastosowaniu w nanoelektronice wygłosi dr inż. Wojciech Koczorowski z IF WFT.


Poniedziałek, 06-11-2017

Decyzje o przyznaniu stypendiów socjalnych

Decyzje o przyznaniu pomocy materialnej studentom WFT wydawane są w Dziekanacie pokój 17 (parter BM).


Poniedziałek, 09-10-2017

Zaproszenie

W imieniu pana prof. dr. hab. Ryszarda Czajki, uprzejmie zapraszamy na seminarium, organizowane przez Wydział Fizyki Technicznej, które odbędzie się w dniu 19-ego października br. (czwartek) o godz. 1145 w sali D przy ul. Piotrowo 3. Referaty pt.: Scyntylatory na bazie warstw i kryształów granatów: krystalizacja metodą epitaksji z cieczy oraz badania ich właściwości luminescencyjnych i scyntylacyjnych wygłosi mgr Sandra Witkiewicz z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, oraz Wpływ adhezji, szybkości przesuwu oraz siły nacisku na tarcie suche w skali nanometrowej wygłosi mgr inż. Marek Weiss z IF WFT.


Piątek, 06-10-2017

Zaproszenie

W imieniu pana prof. dr. hab. Ryszarda Czajki, uprzejmie zapraszamy na seminarium, organizowane przez Wydział Fizyki Technicznej i Polskie Towarzystwo Fizyczne - Oddział Poznański, które odbędzie się w dniu 12-ego października br. (czwartek) o godz. 1145 w sali D przy ul. Piotrowo 3. Referat pt.: PUltrafast stimulated emission microscopy of single quantum emitters wygłosi dr inż. Łukasz Piątkowski z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.


Środa, 04-10-2017

Ogłoszenie - studenci II roku studiów stacjonarnych I-go i II-go stopnia

Zebranie organizacyjne dotyczące zajęć z wychowania fizycznego odbędzie się 6-go października br. (piątek) o godz. 1000 w Hali Sportowej CS PP przy ul. Piotrowo 4 - obecność obowiązkowa szczegóły


Piątek, 29-09-2017

Zaproszenie

W imieniu pana prof. dr. hab. Ryszarda Czajki, uprzejmie zapraszamy na seminarium, organizowane przez Wydział Fizyki Technicznej, które odbędzie się w dniu 5-ego października br. (czwartek) o godz. 1145 w sali D przy ul. Piotrowo 3. Referat pt.: Precyzyjne pomiary współczynników Landego metodami spektroskopii laserowej wygłosi dr hab. Jerzy Kwela, prof. UG z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego.


Piątek, 22-09-2017

Ogłoszenie - studenci V semestru studiów stacjonarnych I-go stopnia

Jednorazowe i obowiązkowe zajęcia z przedmiotu Umiejętności informacyjne odbędą się w terminach szczegóły


Środa, 20-09-2017

Zaproszenie

W imieniu Dziekana Wydziału Fizyki Technicznej prof. dr. hab. Ryszarda Czajki, serdecznie zapraszamy na zebranie pracowników i doktorantów, które odbędzie się w dniu 28-go września br. o godz. 1030 w sali D. (obecność obowiązkowa)


Poniedziałek, 18-09-2017

Zaproszenie

W imieniu Pana Prorektora ds. edukacji ustawicznej prof. dr hab. inż. Teofila Jesionowskiego, uprzejmie zapraszamy na prezentacje, w ramach programu wizyty delegacji z National Technical University of Ukraine Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, które odbędą się w dniu 21-ego września br. (czwartek) o godz. 1200 w sali 123 Centrum Wykładowego. Referaty pt.: Presentation of the Metal Physics Department, Innovative platform of Igor Sikorskyi KPI” and Science Park” Kyivska Politechnika i Modern problems of thin films metal science. The role of external surface processes wygłosi prof. Sergii Sydorenko, następnie referaty pt.: Thermochemical surface treatment of steels after prior plastic deformation oraz Structural analysis of quasicrystalline materials (results of research fellowships at Stockholm University under the leadership of Professor Hovmoller) wygłosi prof. Lesya Demchenko


Wtorek, 12-09-2017

Zaproszenie

W imieniu pana dr. inż. Michała Hermanowicza, uprzejmie zapraszamy na seminarium tematyczne Dzień Wolnego Oprogramowania, organizowane przez Wydział Fizyki Technicznej, które odbędzie się w dniu 26-ego września br. (wtorek) o godz. 900 w sali D przy ul. Piotrowo 3. program
plakat