Kadra w strukturach Unii Europejskiej
List Ministerstwa Spraw Zagranicznych

"Biuro Dyrektora Politycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którym kieruje, obok zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, popularyzuje wiedzę o karierze zawodowej w strukturach UE. Informacje na ten temat oraz inicjatywy promocyjne adresujemy przede wszystkim do ludzi młodych - studentów i absolwentów uczelni wyższych, wykorzystując w tym celu strony internetowe MSZ i inne formy komunikacji, a także poprzez współpracę z partnerami zewnętrznymi..."
szczegóły

Oferty szkoleniowe MSZ szczegóły