Skład Rady Wydziału

Skład Rady Wydziału Fizyki Technicznej

Kadencja 2016 - 2020

Członkowie Rady Wydziału posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego:
 • prof. dr hab. Grażyna Białek-Bylka
 • prof. dr hab. Ryszard Czajka, dziekan
 • prof. dr hab. Alina Dudkowiak
 • prof. dr hab. Maria Kozielska
 • prof. dr hab. Marian Radny
 • prof. dr hab. Danuta Wróbel
 • dr hab. Jacek Goc, prof. nadzw. PP
 • dr hab. Tomasz Martyński, prof. nadzw. PP
 • dr hab. Mirosław Szybowicz, prof. nadzw. PP
 • dr hab. Eryk Wolarz, prof. nadzw. PP
 • dr hab. Bogusław Furmann
 • dr hab. Dobrosława Kasprowicz
 • dr hab. Arkadiusz Ptak
 • dr hab. Tomasz Runka

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
 • dr inż. Andrzej Biadasz
 • dr Ewa Chrzumnicka
 • dr Krzysztof Łapsa

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
 • mgr Dorota Gołębiewska
 • Beata Starosta

Przedstawiciele doktorantów i studentów:
 • mgr inż. Marcelina Bińczyk
 • Daria Czeladzińska
 • Piotr Olejniczak
 • Agnieszka Wiciak
 • Przedstawiciel Samorządu Studenckiego w Radzie Wydziału - wakat
 • Przedstawiciel Samorządu Studenckiego w Radzie Wydziału - wakat

Członkowie Rady z głosem doradczym:
 • prof. dr hab. Mirosław Drozdowski
 • prof. dr hab. Marek Kozielski
 • prof. dr hab. Maciej Oszwałdowski
 • prof. dr hab. Piotr Pierański
 • prof. dr hab. Bronisław Susła
 • dr hab. Bronisław Arcimowicz
 • dr hab. Eugeniusz Chimczak
 • dr hab. Józef Grabowski
 • dr hab. Henryk Manikowski

Przedstawiciele Związków Zawodowych:
 • dr hab. Henryk Manikowski, NSZZ "Solidarność" PP
 • dr Andrzej Krzykowski, ZNP PP