Wybory 2016 na Wydziale Fizyki Technicznej

Komunikat nr 9 Wydziałowej Komisji Wyborczej WFT

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniach 9-go i 15 czerwca br. przedstawicielami do Rady Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, na kadencję 2016-2020, zostali wybrani:
nauczyciele akademiccy:

  1. dr inż. Andrzej Biadasz
  2. dr Ewa Chrzumnicka
  3. dr Krzysztof Łapsa
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:
  1. mgr Dorota Gołębiewska
  2. Beata Schoenfeld-Starosta
Gratulujemy!

Prof. dr hab. Grażyna Białek-Bylka
Przewodnicząca WKW WFTKomunikat nr 8 Wydziałowej Komisji Wyborczej WFT

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 15 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 1120 w sali D odbędą się wybory uzupełniające przedstawiciela pozostałych nauczycieli akademickich do Rady Wydziału Fizyki Technicznej.

Prof. dr hab. Grażyna Białek-Bylka
Przewodnicząca WKW WFTKomunikat nr 7 Wydziałowej Komisji Wyborczej WFT

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 2-go czerwca br. przedstawicielami Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, na kadencję 2016 – 2020, do senatu, zostali wybrani: Pani prof. dr hab. Alina Dudkowiak i Pan dr Maciej Kamiński.

Gratulujemy!


Komunikat nr 6 Wydziałowej Komisji Wyborczej WFT

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 09 czerwca 2016 r. odbędą się wybory przedstawicieli do Rady Wydziału Fizyki Technicznej:

  • pozostałych nauczycieli akademickich o godz. 1200 sala D
  • pracowników niebędących nauczycielami akademickimi o godz. 1130 sala D
(budynek z zegarem - ul. Piotrowo 3).

Prof. dr hab. Grażyna Białek-Bylka
Przewodnicząca WKW WFTKomunikat nr 5 Wydziałowej Komisji Wyborczej WFT

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 02 czerwca 2016 r. odbędą się wybory przedstawicieli do senatu:

  • spośród: nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy, stopień naukowy doktora habilitowanego o godz. 1200 sala D
  • pozostałych nauczycieli akademickich o godz. 1130 sala D
(budynek z zegarem - ul. Piotrowo 3).

UWAGA!
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi – okręg wyborczy organizowany przez UKW (kalendarz wyborczy UKW).

Prof. dr hab. Grażyna Białek-Bylka
Przewodnicząca WKW WFTKomunikat nr 4 Wydziałowej Komisji Wyborczej WFT

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 30-go maja br. Prodziekanami Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, na kadencję 2016 – 2020, zostali wybrani głosami Rady Wydziału WFT: Pani prof. dr hab. Alina Dudkowiak - prodziekan ds. naukowych, Pan dr hab. Mirosław Szybowicz prof. nadzwyczajny - prodziekan ds. dydaktycznych.

Gratulujemy!

Prof. dr hab. Grażyna Białek-Bylka
Przewodnicząca WKW WFTKomunikat nr 3 Wydziałowej Komisji Wyborczej WFT

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wybory prodziekanów odbędą się 30 maja br. o godz. 1120 w sali 212 (budynek z zegarem - ul. Piotrowo 3).

Zgodnie z propozycją dziekana elekta kandydatem na funkcję prodziekana ds. naukowych jest pani prof. dr hab. Alina Dudkowiak. Kandydatem na funkcję prodziekana ds. dydaktycznych jest pan dr hab. Mirosław Szybowicz prof. nadzwyczajny, który uzyskał akceptację społeczności studenckiej WFT.

Uprawnionymi do głosowania są członkowie Rady Wydziału WFT.

Prof. dr hab. Grażyna Białek-Bylka
Przewodnicząca WKW WFTKomunikat nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej WFT

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 12-go maja br. Dziekanem Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, na kadencję 2016 - 2020 został wybrany, głosami Rady Wydziału WFT, pan prof. dr hab. Ryszard Czajka.

dr Gustaw Szawioła
Wiceprzewodniczący WKWKomunikat nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej WFT

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że kandydatem na funkcję dziekana Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, na kadencję 2016 - 2020 jest
pan prof. dr hab. Ryszard Czajka.

Zebranie wyborcze odbędzie się 12 maja br. o godz. 1145 w sali 208 (budynek z zegarem - ul. Piotrowo 3). Uprawnionymi do głosowania są członkowie Rady WFT, zgodnie z Uchwałą Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej Nr 184 z dn. 20.01.2016 r.

dr Gustaw Szawioła
Wiceprzewodniczący WKWKalendarz czynności wyborczych WFT

Zadania Termin Wykonuje

Wybory elektorów (przedstawicieli do kolegium elektorów): wszyscy nauczyciele razem

- studenci


- pracownicy adm. - w osobnym okręgu
4 lutego 2016r.
godz. 11:00, sala 208


19 lutego 2016r.
godz. 10:30, sala 127BT
11 lutego 2016r.
godz. 10:00, Budynek Biblioteki sala nr 51 parter

WKWSam.+WKW


UKWZgłaszanie kandydatów na dziekana 25 kwietnia 2016r.
Sekretariat Dziekanatu
godz. 9:00-13:00
WKW
Ogłoszenie nazwisk kandydatów na
dziekanów
29 kwietnia 2016r.
Tablica przed Dziekanatem + www
WKW
Wybory dziekana 12 maja 2016r.
godz. 11:45, sala 208
WKW
Ogłoszenie nazwisk kandydatów na prodziekanów 23 maja 2016r.
Tablica przed Dziekanatem + www
WKW
Wybory prodziekanów 30 maja 2016r.
godz. 11:20, sala 212
WKW
Wybory przedstawicieli do senatu
spośród:
nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy, stopień naukowy doktora habilitowanego albo którzy nabrali
uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego

- pozostałych nauczycieli akademickich

- pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

2 czerwca 2016r.
godz. 12:00, sala 208


godz. 12:30, sala 208

Inny okręg


WKW


WKW

UKW
Wybory przedstawicieli do rad
wydziału
spośród:


- pozostałych nauczycieli akademickich

- pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

9 czerwca 2016r.


godz. 12:00, sala 208

godz. 12:30, sala 208

WKW

WKW

UKW - Uczelniana Komisja Wyborcza
WKW - Wydziałowa Komisja Wyborcza
Sam. - Samorząd Studencki