Menu główne
Strona główna
o Wydziale
Współpraca międzynarodowa
Postępowanie awansowe
Student
Dla dyplomantów WFT
Plan zajęć
Studia doktoranckie WFT
Pracownik
Rekrutacja
Kontakt
Skład osobowy WFT
Wybory 2016
Strony uczelniane
Zasoby zewnętrzne
Katalog promocyjny
Naukowe serwisy społecznościowe
Studenckie Koła Naukowe przy WFT

Zobacz


Ważne komunikaty
Cykl bezpłatnich konferencji Fundacja Nauka i Biznes organizuje cykl bezpłatnych konferencji dotyczących innowacji w badaniach naukowych, skierowane wyłącznie do studentów I i II stopnia oraz doktorantów. Konferencje mają na celu wyjaśnić pojęcie innowacji, przedstawić potrzebę prowadzenia innowacyjny badań naukowych oraz podstawowe informacje z zakresu ochrony własności intelektualnej. szczegóły
zapisy  szczegóły

Kursy uzupełniające z matematyki i fizyki
Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych, a w szczególności osoby przyjęte na I rok studiów do udziału w specjalnych kursach uzupełniających z matematyki i fizyki.
 szczegóły

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2016/2017
Zgodnie z art. 178 i art. 199c ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, stypendia ministra są przyznawane studentom i doktorantom na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – przez senat uczelni. Wnioski o stypendia ministra są przekazywane w terminie do 15 października br.
studenci  szczegóły
doktoranci  szczegóły
UWAGA! Ostateczny termin składania wniosków do Dziekanatu WFT upływa z dniem 20 września br.

Egzaminy z języków obcych - sem. letni 2015-2016
Egzamin poprawkowy z języków obcych na studiach stacjonarnych (wrzesień)
 szczegóły

UWAGA! Restrukturyzacja pracy Dziekanatu WFT
Od 5-ego października 2015 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:30 - 13:30 personel Dziekanatu będzie oddelegowany do obsługi studentów WFT w Zintegrowanym Centrum Obsługi w pokoju nr 13 (parter). Pracownicy Wydziału i PP będą obsługiwanie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 - 9:00 oraz od 13:30 - 15:00 w pokoju 225. Ponadto w poniedziałki od 11:15 do 12:00 oraz środy od 11:15 do 12:15 przewidziany jest dyżur Prodziekana w pokoju 225.

Wykłady popularno-naukowe
Noc Naukowców

Program szczegóły


Sekrety Fizyki

W imieniu Dziekana Wydziału Fizyki Technicznej prof. dr. hab. Ryszarda Czajki oraz Organizatora dr. hab. Mirosława Szybowicza, zapraszamy do udziału w następnej IV już edycji wykładów otwartych wygłaszanych w ramach cyklu Sekrety Fizyki w przyszłym roku akademickim 2016/2017.

Pogoda
logo PP
Podmiot odpowiedzialny za treść: WFT,
e-mail: office_dtpf@put.poznan.pl    tel.: 61 665 3160, faks: 61 665 3201
webmaster: Małgorzata Niedbalska, tel.: 61 665 3171
szablony