Władze wydziału

M Szybowicz
dr hab. Mirosław Szybowicz, prof. PP
Dziekan
W Koczorowski
dr hab. inż. Wojciech Koczorowski, prof. PP
Prodziekan ds Kształcenia
Andrzej Miklaszewski
dr hab. inż. Andrzej Miklaszewski, prof. PP
Prodziekan ds Nauki