Menu główne
Strona główna
o Wydziale
Współpraca międzynarodowa
Postępowanie awansowe
Student
Dla dyplomantów WIMiFT
Plan zajęć
Doktorant
Pracownik
Rekrutacja
Kontakt
Skład osobowy WIMiFT
Konsultacje
Strony uczelniane
Zasoby zewnętrzne
Katalog promocyjny
Naukowe serwisy społecznościowe
Studenckie Koła Naukowe przy WFT
Zobacz


Pogoda
Ważne komunikaty
wybory 2020

Umiejętności informacyjne - kurs dla studentów 6 semestru
W zastępstwie wykładu Umiejętności informacyjne - otwarty jest kurs na uczelnianej platformie Moodle w zakładce Biblioteka dla studentów kierunku Inżynieria Materiałowa 6 semestru studiów I stopnia. Przejście kursu stanowi warunek uzyskania zaliczenia.
szczegóły

Podział na grupy na zajęciach WF - semestr letni 2019/20
WIMiFT - 1 rok szczegóły
WIMiFT - studia II stopnia (do 22.04. br.) szczegóły

UWAGA! usprawiedliwiona nieobecność studentów na zajęciach
W nawiązaniu do komunikatu Prorektora ds. Edukacji Ustawicznej, prof. dr. hab. inż. Teofila Jesionowskiego, z dnia 27 lutego br., w uzasadnionych przypadkach, nieobecności na zajęciach studentów przybywających z obszarów o podwyższonym prawdopodobieństwie zachorowań na COVID-19 będzie usprawiedliwiana po złożeniu stosownego wniosku, który należy przesłać do Prodziekana ds. Studenckich, bezpośrednio po ukończeniu kwarantanny, z udokumentowaniem miejsca i czasu pobytu w narażonym regionie.
Studenci objęci uzasadnionym zwolnieniem z zajęć będą musieli uzupełnić zaległości spowodowane nieobecnością w uzgodnieniu z prowadzącymi przedmioty.
W razie pytań należy się kontaktować z Działem Kształcenia i Spraw Studenckich, tel.: 665 35 48 (studenci polscy) lub Działem Współpracy Międzynarodowej, tel.: 665 35 44 (studenci obcokrajowcy).

VII Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna EUREKA
Konferencje o charakterze inter-dyscyplinarnym pozwalają na wymianę doświadczeń oraz poglądów z naukowcami z innych dziedzin nauki odbędzie się w dniach 12-13.05.2020 r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym Krzyżowa szczegóły


W drodze do optycznego nuklearnego zegara

 szczegóły

Oferty pracy dla dyplomantów
Centrum Praktyk i Karier

Konkurs na stanowisko magistranta w projekcie Sonata Bis 8
Magistrant na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy w Zakładzie Teorii Ciała Stałego Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu - 2 stanowiska
szczegóły
Termin składania dokumentów na konkurs upływa 19 lutego 2020 r. o godz. 14:00.

Wykłady popularno-naukowe
Sekrety Fizyki

Sekrety Fizyki

W imieniu pana Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej PP prof. dr. hab. Ryszarda Czajki oraz Organizatora dr. hab. Mirosława Szybowicza prof. nadzw. PP, zapraszamy do udziału w kolejnej edycji wykładów otwartych wygłaszanych w ramach cyklu Sekrety Fizyki w roku akademickim 2019/2020. Wykłady będą odbywały się w piątki o godz. 13:30 w sali D (łącznik), ul. Piotrowo 3.

logo PP
Podmiot odpowiedzialny za treść: WIMiFT,
e-mail: office_dtpf@put.poznan.pl    tel.: 61 665 3160, faks: 61 665 3201
webmaster: Małgorzata Niedbalska, tel.: 61 665 3171