Data dodania

Rekrutacja II stopień

Rekrutacja na studia II stopnia realizowane na

Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

 

Przebieg rekrutacji na II stopień kształcenia można znaleźć na stronie: https://www.put.poznan.pl/rekrutacja/rekrutacja-krok-po-kroku-II-st

 

Kierunek: Inżynieria materiałowa

Na studia drugiego stopnia mogą zgłaszać się kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżynier. W szczególności kandydat powinien posiadać następującą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone efektami uczenia się na poziomie I stopnia studiów:

 • wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii umożliwiającą zrozumienie podstaw teoretycznych inżynierii materiałowej,
 • wiedzę o materiałach umożliwiającą zrozumienie zależności pomiędzy strukturą i właściwościami materiałów,
 • wiedzę o metodach kształtowania struktury oraz o technologiach wytwarzania, przetwórstwa materiałów,
 • wiedzę o badaniu struktury oraz właściwości materiałów,
 • umiejętność formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z doborem materiałów umożliwiającą wybór materiałów i technologii do określonych zastosowań praktycznych,
 • jest przygotowany do udziału w projektowaniu materiałowym oraz do współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich,
 • umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym.

Końcowy wynik uzyskany w postępowaniu kwalifikacyjnym (maksymalnie 100 pkt.) stanowi suma punktów: uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (maksymalnie 50 pkt.) oraz punktów uzyskanych przez kandydata za ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia pomnożony razy 10 (maksymalnie 50 pkt.).

Kierunek: Edukacja techniczno-informatyczna

Warunkiem koniecznym przyjęcia kandydata na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna jest:

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • posiadanie przez kandydata kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna.

Kandydatami, którzy mają właściwe kompetencje do podjęcia studiów na drugim stopniu kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna są osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera oraz:

 • ukończyły studia pierwszego stopnia lub studia jednolite na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna
 • lub ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunkach o zbliżonym zakresie programowym do kierunku Edukacja techniczno-informatyczna (np. informatyka, mechanika oraz absolwenci wszystkich kierunków inżynierskich).

Od kandydata na drugi stopień kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna oczekuje się:

 • wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, chemii, mechaniki, wytrzymałości materiałów, informatyki i elektrotechniki, umożliwiającą zrozumienie podstaw teoretycznych edukacji techniczno-informatycznej;
 • wiedzy z projektowania inżynierskiego wspomaganego komputerowo i grafiki inżynierskiej;
 • wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji maszyn pozwalającą na projektowanie i graficzne przedstawianie obiektów z zastosowaniem komputerowego wspomagania;

Kandydat powinien wykazywać się chęcią nabywania i rozwijania nowych kompetencji
i umiejętności w zakresie formułowania i rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych. Powinien interesować się wdrażaniem innowacyjnych nowych technologii, powinien posiadać umiejętność pracy w zespole i być kreatywnym.

Końcowy wynik uzyskany w postępowaniu kwalifikacyjnym (maksymalnie 100 pkt.) stanowi suma punktów: uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (maksymalnie 50 pkt.) oraz punktów uzyskanych przez kandydata za ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia pomnożony razy 10 (maksymalnie 50 pkt.).

Kierunek: Fizyka techniczna

Warunkiem koniecznym przyjęcia kandydata na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku jest:

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • posiadanie przez kandydata kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na kierunku Fizyka techniczna.

Kandydatami, którzy mają właściwe kompetencje do podjęcia studiów na drugim stopniu kształcenia na kierunku Fizyka techniczna są osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera oraz:

 • ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku Fizyka lub Fizyka techniczna
 • lub ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunkach o zbliżonym zakresie programowym do kierunku Fizyka techniczna (np. chemia, technologia chemiczna, biotechnologia i pokrewne oraz absolwenci wszystkich kierunków inżynierskich).

Kandydat powinien wykazywać się chęcią nabywania i rozwijania nowych kompetencji
i umiejętności w zakresie formułowania, i rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów inżynieryjno-fizycznych. Powinien interesować się wdrażaniem innowacyjnych nowych technologii, powinien posiadać umiejętność pracy w zespole i być kreatywnym.

Końcowy wynik uzyskany w postępowaniu kwalifikacyjnym (maksymalnie 100 pkt.) stanowi suma punktów: uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (maksymalnie 50 pkt.) oraz punktów uzyskanych przez kandydata za ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia pomnożony razy 10 (maksymalnie 50 pkt.).

PL